13 Şubat 2018 tarih 30331 sayılı Resmi Gazetede oto ekspertiz yapılması zorunluluğu yönündeki yönetmelik yayınlanmıştır. Akabinde 19.11.2018 tarihinde yayınlanan TS 13805 standartları ile ekspertiz firmalarının uyması zorunlu olduğu, yapısal özellik, işletmecilik, çalışanlarının özellikleri, teknik donanım ve güvenlik ile ilgili kurallar son şeklini almıştır. Oto ekspertiz firmalarının, araç testlerini özgü rapor düzenleyebilmesi için TSE hizmet yeterlilik belgesi alması zorunludur. Bu belgeyi alabilmek için, oto ekspertiz açmak isteyenlerin yazı içindeki gerekli  şartları yerine getirmelidir.

Not: TS13805 standartlarında mesken altında ekspertiz firması açmak yasaktı. TS 13805 Standardı 2019 Ocak ayında tekrar  yayınlanarak mesken altı olan iş yerlerinin belge almasına müsaade edilmiştir

Oto ekspertiz firması kuruluşunu, bayilik alarak yapacak olan kişilere, kurumsal markalar tarafından gerekli direktifler verilmektedir. Experix oto ekspertiz markası, bu alanda alt bayilerinin, hizmet yeterlilik belgesi alabilmesi için, sıfırdan kanun kapsamında işletme kuruluşu gerçekleştirip, sizlere destek olmaktadır. Bayilik alacak olanlar dışında ”Hizmet yeterlilik Belgesi nasıl alınır” diyenlerin TS 13805 için, aşağıdaki şartları yerine getirmesi gereklidir.

 

TS 13805 Standartları (TSE)

TS 13805 Hizmet Yeterlilik Belgesi

TS 13805 Hizmet Yeterlilik Belgesi

 • İşyeri ruhsatında “Taşıt test merkezi/Oto ekspertiz” vb. gibi taşıt test ve ekspertiz işi faaliyetinin yapıldığını ifade edebilecek bir iş kolu ibaresi yer almalıdır.
 • 1. sınıf işletmeler ve 2. sınıf işletmeler için minimum ekspertiz yapılacak alan genişliği 70 m² olmalıdır. Bu alan genişliği sadece araç test ve ekspertiz işleminin yapılacağı yer içindir. Bu alana bekleme salonu, WC ya da soyunma odaları dahil değildir.
 • Oto ekspertiz merkezinde, müşteri kabul alanı, müşteri bekleme salonu, idari büro, personel soyunma odası, dinlenme alanı ve WC, lavabo bulunmalıdır.
 • Ekspertiz/Test sırasında, taşıtlarda meydana gelebilecek hasarlara karşı,  iş yeri üçüncü şahıs mali mesuliyet sorumluluk sigortası yaptırmalıdır.
 • Araçlara ait; marka, model, plaka, şasi numaraları ve rapor gibi bilgiler bilgisayar ortamına girilerek, 5 yıl boyunca saklanmalıdır. Bu verilerin 3. kişiler ile paylaşılması yasaktır.
 • Araç testleri yapılmadan önce, lastik basınçlarının kontrol edilmesi gerekmektedir.
 • Ekspertiz merkezinden en az 2 personel çalışmalıdır. Bu personellerin ustalık belgesi, kalfalık belgesi ya da mesleki eğitim belgesi bulunmalıdır.
 • Taşıtlar motor performansı testi sırasında sabitlenmelidir.(Motor Performans Testi)
 • Ekspertiz personelleri tek tip kıyafet giymeli ve yaka kartı takmalıdır.
 • Kullanılan cihazlar için ithalatçı ya da üretici firmalardan eğitim belgesi temin edilmesi.
 • Geri dönüşüm kutusu ağzı kapalı olacak, katı ve sıvı atık kutuları, tehlikeli atık ve zararlı atık kutusu olmalıdır. Ecza dolabı, yangın tüpü standartlara uygun bir şekilde bulundurulmalıdır.
 • Fiyat tarifesi, ikaz uyarı levhası, acil durum çağrı numaraları, acil durum eylem planı duvara asılı bulunmalıdır.
 • İlaç firması sözleşmesi, gürültü raporu, ISG sözleşmesi, personel sağlık raporları, topraklama raporu, TS 12 464-1 e uygun aydınlatma raporu alınmalıdır.

 

Ekspertiz Merkezlerinde Bulunması Gereken Cihazlar

 • Amortisör Test Cihazı
 • Yanal Kayma Test Cihazı
 • Merdaneli Fren Test Cihazı
 • Dinamometre Cihazı
 • Boşluk Testi
 • OBD Beyin Kontrol Testi
 • Akü Test Cihazı
 • Lastik Diş Derinlik Ölçer
 • Lastik Hava Basınç Ölçer
 • Kaporta Boya Kalınlık Ölçer
 • Kompresör ve şartlandırıcı
 • Takım el aletleri arabası

Yukarıdaki araçlar dışında lift, fren hidrolik testi, airbag test, şase kontrol vb. test ölçümleri ihtiyaridir. Eskişehir oto ekspertiz firması olarak TS 130805 standardı dahilinde, en güncel teknolojiye sahip tüm ölçüm ekipman ve cihazları, ekspertiz hizmeti için bulundurmaktayız.

Not: TSE yapılacak olan başvuru sonrasında, TSE tarafından gönderilecek olan personeller tarafından, cihazların kalibrasyonu yapılıp, sizlere kalibrasyon uygunluk belgesi verilmektedir.

 

Ekspertiz Raporu Yönetmeliği

13 Şubat 2018 tarihinde yayınlanan resmi gazetede  oto alım satımına yönelik, tüm detaylar yönetmelikte detaylandırılmıştır. Yönetmeliği göre:

 • Ekspertiz raporu, Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen standarda göre verilen TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan işletmeler tarafından düzenlenir. 
 • Ekspertiz raporunu düzenleyen kişiler ekspertiz raporundaki bilgilerin taşıtın gerçek durumunu yansıtmamasından sorumludur.
 • Bakanlık, ekspertiz raporunda yer verilecek diğer bilgileri, TSE hizmet yeterlilik belgesi verilecek işletmelerde ve bu işletmelerde çalıştırılan kişilerde aranan nitelikleri, ekspertiz raporu düzenleyenlerin sorumluluklarını, hizmet yeterlilik belgesi ile ekspertiz raporu ücretinin üst sınırını ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile üst meslek kuruluşlarının görüşünü alarak belirlemeye yetkilidir.
 • Ekspertiz raporunda ikinci el motorlu kara taşıtının özellikleri, arıza ve hasar durumu ile kilometre bilgilerine yer verilir.
 • Yetki belgesine sahip işletme tarafından ikinci el motorlu kara taşıtı satışından hemen önce ekspertiz raporu alınır ve raporun bir nüshası satış esnasında alıcıya teslim edilir. Ekspertiz raporunun ücreti, satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer hallerde yetki belgesine sahip işletme tarafından ödenir.
 •  Sekiz yaş veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki ikinci el motorlu kara taşıtları için ekspertiz raporu alınması zorunlu değildir.

Detayları ilişkin bilgi almak için yukarıda bırakmış olduğumuz linke tıklayıp, kanun maddesi detaylarını inceleyebilirsiniz.

TS 13805 Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB)” başlıklı yazıda tüm detayları aktardık. Eskişehir oto ekspertiz firması olarak, TSE standartlarına uygun olarak hizmet verip, müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktayız.